GSÜMED Burs Programımız

Değerli Destekçilerimiz, Değerli Mezunlarımız,

Mezunlar Derneğimizin 2018 yılında aldığı burs programı başlatma kararının ardından, burs sürecinin yürütülmesi konusunda dernek yönetimimiz tarafından görevlendirilmenin mutluluğunu yaşadık. Burs programının daha ilk yılında burs fonumuz, değerli destekçilerimiz sayesinde anlamlı bir büyüklüğe ulaştı. Programın ikinci yılında ise, yıllık fon büyüklüğümüz %80 arttı. Her iki yılda da, başvurucuların yarısından fazlasının başvurusunu kabul etme imkanımız oldu.


Burs programımızın asıl amacı, tek bir öğrenci kardeşimizin bile eğitiminin maddi imkansızlıklar nedeniyle aksamamasıdır. Burs imkanını sınırlı sayıda kardeşimize sağlasak da, bunun, öğrenci kardeşlerimizin genelinde bir maddi güvenlik ve desteklenme duygusu oluşturmasını umuyoruz.


Burs programımız bir ihtiyaç bursu olarak yapılandırılmıştır. Adil bir seçim yapmak adına; bursiyerlerimizin tamamını, maddi durumlarını gösterir belgelerini tek tek kontrol ederek ve hepsiyle yüz yüze görüşmeler yaparak belirliyoruz. Seçimlerde; okula ve öğrenim hayatına bağlılığın yanında, Galatasaray Eğitim Kurumlarının genel hedeflerinden olan

cumhuriyet değerlerine bağlılığı da dikkate almaktayız.


Bursiyer kardeşlerimiz de, dernek faaliyetlerimizde gönüllülük esasıyla aktif rol alıyor ve bizleri yalnız bırakmıyorlar.


Herhangi bir ideolojik veya grupsal aidiyet dayatmasına maruz kalmaksızın, özgür fikirli ve özgür vicdanlı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak adına, sizleri de burs programımıza katkı yapmaya davet ediyoruz.


Saygılarımızla,

Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği

Burs Komitesi | burs.gsumed.org

Vergi Muafiyeti

Kurumsal bağış yaparak vergi muafiyetinden yararlanabilirsiniz.  GEV üzerinden katkı yapan şirketler ve gerçek kişi vergi mükellefleri, beyan edecekleri yıllık toplam gelirlerinin %5’ine kadar olan kısmı beyanname üzerinde indirim konusu yapılabilecektir. Detaylı bilgi alın. 


Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği